حرف دل را به تو خواهم گفت‏! به تو که جنست از خداست؛کافیست مرا باور کنی... انسانها به میزان هویتشان عاشق میشوند هرچه میزان هویتشان عمیق تر، در عشقشان وفادارتر و به میزان کمبودهایشان آزارت می دهند!!! و به اندازه درکشان می فهمند!!! و به اندازه ی شعورشان به باورها و حرف هایشان عمل می کنند... ****************************** زندگی جاریست.... نقطه های مشترک را میشود ممتد کنیم..................ـــــــــــــــــــــــــــــــ ________________________ هر کسی از ظنُ خود شد یار من از درون من نجست اسرار من ... __________________________ من اگر عاشقانه مینویسم. فقط مینویسم تا عشق، یاد قلبم بماند. ...در این ژرفای دل کندن ها... ...عادت ها و هوس ها... ...من فقط تمرین " آدم بودن " میکنم!... ________________________________ یا صاحب الزمان کجاروم من از این در، که خانه ام اینجاست کبوتر توام و آشیانه ام اینجاست اگر چه بال و پرم شکسته! اما شکر نشسته ام به سرایت که لانه ام اینجاست دلم گرفته بهانه، برای دیدن تـــــــو نمیروم من از اینجا بهانه ام اینجاست *اللهم عجل لولیک الفرج* http://shokohezendegi.mihanblog.com 2018-12-18T08:28:58+01:00 text/html 2017-05-09T08:04:43+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست دست من و نبود تو ....3 http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3486 <div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.7; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p>&nbsp;ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم</p>چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم<br><br>به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور<br>به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلور<br><br>به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری<br>که سراغش ز غزلهای خودم می گیری<br><br>به همان زل زدن از فاصله دور به هم<br>یعنی آن شیوه فهماندن منظور به هم<br><br>به تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو<br>به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی تو<br><br>به نفس های تو در سایه سنگین سکوت<br>به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت<br><br>شبحی چند شب است آفت جانم شده است<br>اول اسم کسی ورد زبانم شده است<br><br>در من انگار کسی در پی انکار من است<br>یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من است&nbsp;<br><br>یک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش<br>می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اش<br><br>آه ای خواب گران سنگ سبکبار شده<br>بر سر روح من افتاده و آوار شده<br><br>در من انگار کسی در پی انکار من است<br>یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من است&nbsp;<br><br>یک نفر سبز ، چنان سبز که از سرسبزیش<br>می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویش&nbsp;<br><br>رعشه ای چند شب است آفت جانم شده است<br>اول اسم کسی ورد زبانم شده است&nbsp;<br><br>آی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست<br>راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟<br><br>اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست<br>پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟<br><br>حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش<br>عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوش&nbsp;<br><br>آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود<br>آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود<br><br>اینک از پشت دل آینه پیدا شده است<br>و تماشاگه این خیل تماشا شده است<br><br>آن الفبای دبستانی دلخواه تویی<br>عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ بهروز یاسمی _</div><div class="info" style="font-family: Tahoma; color: rgb(111, 111, 111); margin-top: 10px; font-size: 7pt; text-align: right;"><br></div> text/html 2017-02-17T09:12:02+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست تولدت مبارک زیباترینم.... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3415 <img src="http://images.persianblog.ir/542747_2yHMUsWn.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2017-01-15T18:20:38+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست دنیای من..... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3485 <div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">«شعری بسیار زیبا و پر معنا با تمام حروف الفبا برای خدا»</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#33cc00"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ا) الا یا ایها الاول به نامت ابتدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ب) برای عاشقی کردن به نامت اقتدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(پ) پشیمانم پریشانم که بر خالق جفا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ت) توکل بر شما کردم بسویت التجا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ث) ثنا کردم دعا کردم صفا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ج) جوانی را خطا کردم زمهرت امتناع کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(چ) چرایش را نمیدانم ببخشا که خطا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ح) حصارم شد گناهانی که آنجا در خفا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(خ) خداوندا تو میدانی سر غفلت چه هاکردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(د) دلم پر مهر تو اما چه بی پروا گناه کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ذ) ذلالم داده ای اکنون که بر تو اقتدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#33cc00"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ر) رهت گم کرده بودم من که گفتم اشتباه کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ز) زبانم قاصر از مدح و کمی با حق صفاکردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(س) سرم شوریده میخواهی سرم از تن جدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ش) شدی شافی برای دل تقاضای شفا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ص) صدا کردی که ادعونی خدایا من صدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ض) ضعیف و ناتوانم من به در گاهت ندا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ط) طلسم از دل شکستم من که جادو بی بها کرد</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#33cc00"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ظ) ظلمت نفس اماره که شکوه بر صبا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ع) علیمی عالمی بر من ببخشا که خطا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(غ) غمی غمگین به دل دارم که نجوا با خدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ف) فقیرم بر سر کویت غنی را من صدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ق) قلم را من به قرآن کریمت مقتدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ک) کتابت ساقی دلها قرائت والضحی کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(گ) گرم از درگهت رانی نمی رنجم خطا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ل) لبم خاموش و دل را با تکاثر آشنا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(م) مرا سوی خود آوردی از این رو من صفا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ن) نرانی از درگهت یا رب که الله راصدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(و) ولی را من تو می دانم تورا هم مقتدا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ه) همین شعرم به درگاهت قبول افتد دلم را مبتلا کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00">(ی) یکی عبد گنهکارم اگرعفوم کنی یارب غزل را انتها کردم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-01-06T21:06:11+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست تو بگو چه گویم اے جان کھ تو را خبر نباشد ؟؟؟؟ ... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3483 <div>السلام علیك یا اباصالح المهدی(عج)</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅به كجا نظر نمایم كه ز تو اثر نباشد</div><div>✅به كجا قدم گذارم كه تو را گذر نباشد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅به كدام شب نشینم به امید صبح دیدار</div><div>✅كه زخون و اشكِ حسرت دل و دیده تر نباشد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅چو بخواهمت بسازم خبر از غمِ نهانی</div><div>✅تو بگو چه گویم ای جان، كه تو را خبر نباشد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅به پناهت ار نمایم سفری به بحرِ خلقت</div><div>✅صدفی نبینم آنجا كه در او گهر نباشد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅من بی هنر چه خوانم زتو خط و نقش و خالی</div><div>✅كه تو را طریقِ عرضه مگر از هنر نباشد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅به حفاظ عشق یارا دل و دیده ام بپوشان</div><div>✅كه به تیغ و تیرِ دشمن به از این سپر نباشد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اللهم عجل لولیك الفرج</div> text/html 2017-01-01T23:02:46+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست One day http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3481 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8280882900/429720957_23780.jpg" alt=""> text/html 2017-01-01T22:46:27+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست همهمه ی آرام ... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3479 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در زندگی گاه به هر چه میرسی</div><div style="text-align: center;">با وجود اینکه خلا های زندگی را پر کرده ای</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;یک خلا بزرگ تمام قلب و روحت را&nbsp;</div><div style="text-align: center;">می آزارد. به نظرتان آن چیست؟</div><div style="text-align: center;">که هر جا میروی و هر عملی انجام می دهی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هنوز هم همهمه ای آرام تو را می خواند ؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8280882384/1483084844483823_thumb.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2016-12-04T19:00:28+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست موفقیت فقط یک راه نیست یک اندیشه و ساختن راه است! http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3478 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8277228126/425606017_184669.jpg" alt=""> text/html 2016-12-04T18:58:16+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست راه رو گر صد هنر دارد ولی توکل بایدش.... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3477 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8277227668/426126422_210581.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2016-11-28T03:22:36+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست ۲۸ صفر ۱۴۳۸ http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3476 رحلت جانسوز پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله<div><br></div><div>و شهادت امام حسن علیهم السلام&nbsp;</div><div><br></div><div>تسلیت و تعزیت خدمت روح افزای جان و روح&nbsp;</div><div><br></div><div>صاحب الزمان و العصر عرضه می داریم.</div><div><br></div><div>آجرک الله یا صاحبنا&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-11-27T16:56:52+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست فکر کردن .... غزلی شور انگیز.... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3475 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff">فکر&nbsp;<span style="line-height: 45.6888885498047px; text-align: justify;">کردن به تو یعنی:</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff"><span style="line-height: 49.3014793395996px;"><br></span></font></div><span style="line-height: 45.6888885498047px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 45.6888885498047px;"><font size="4" color="#3333ff">غزلی شورانگیز!</font></span></div></span><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff"><span style="line-height: 49.3014793395996px;"><br></span></font></div><span style="line-height: 45.6888885498047px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 45.6888885498047px;"><font size="4" color="#3333ff">که همین شوق مرا خوب ترینم</font></span></div></span><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff"><span style="line-height: 49.3014793395996px;"><br></span></font></div><span style="line-height: 45.6888885498047px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 45.6888885498047px;"><font size="4" color="#3333ff">کافیست.</font></span></div></span> text/html 2016-11-19T17:49:28+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست اربعین حسینی تسلیت و تعزیت ..... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3474 <div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;">لبخندِ خدا بسته به لبخندِ&nbsp;</span><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86" title="حسیـــــــــن" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none; text-align: right;"><span class="post_tag" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;"><font color="#ff0000">حسیـــــــــن</font></span></a><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;">&nbsp;است</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;"><font color="#33cc00"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;"><font color="#33cc00"><br></font></span></div><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">پس باش پی آنچه خوشایندِ&nbsp;</span><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86" title="حسیــــــــــــــن" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none;"><span class="post_tag" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;"><font color="#ff0000">حسیــــــــــــــن</font></span></a><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">&nbsp;است</span></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#33cc00"><span style="font-size: 35.6840476989746px; line-height: 39.7597198486328px;"><br></span></font></div><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><span style="font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">تعریف من از عشق</span><span style="font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">&nbsp;همان بود که گفتــــــــــــم</span></font></div></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#33cc00"><span style="font-size: 35.6840476989746px; line-height: 39.7597198486328px;"><br></span></font></div><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">دربندِ کسی باش که دربندِ&nbsp;</span><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86" title="حسیـــــــــــــــــــن" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none;"><span class="post_tag" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;"><font color="#ff0000">حسیـــــــــــــــــــن</font></span></a><span style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">&nbsp;است</span></div></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#33cc00"><span style="font-size: 35.6840476989746px; line-height: 39.7597198486328px;"><br></span></font></div><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><span style="font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">فرا رسیدن&nbsp;</span><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80" title="اربعینــــــــــ" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none;"><span class="post_tag" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;">اربعینــــــــــ</span></a><span style="font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">&nbsp;</span><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C" title="حسینی" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none;"><span class="post_tag" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;">حسینی</span></a><span style="font-size: 18.4540271759033px; line-height: 26.6053695678711px;">&nbsp;تسلیت و تعزیت باد.</span></font></div></span></div> text/html 2016-11-13T18:35:02+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست قسمتی از وصیت نامه شهید عباس دانشگر.... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3347 <div align="center"><br><span> </span><br><span> راستی! درد هایمان کو؟!</span><br><span> چرا من بیخیال شده ام؟!</span><br><span> نکند خوابم؟!</span><br><span> نکند بی هوشم؟!</span><br><span> مثل آب خوردن چندین هزار مسلمان را کشتند!</span><br><span> و ما فقط مخابره کردیم!!!</span><br><span> قلب چند نفرمان به درد آمد؟</span><br><span> چند شب خواب از چِشمانمان گریخت؟</span><br><span> ((آیا مَستِ زِندگی نیستیم؟!))</span><br><span> </span><br><span> خدایا تو هوشیارمان کن</span><br><span> تو بیدارمان کن</span><br><span> صدای العطش میشِنَوم </span><br><span> صدای حرم می آید</span><br><span> ((گوش عالم کَر اَست))</span><br><span> خیام میسوزد اما دِلِمان آتش نمیگیرد</span><br><span> مرتضی بالاتر از این </span><br><span> چرا درمانی برایش پیدا نمیکنیم؟!</span><br><span> ((روحمان از بین رفته و سر گرم بازیچه دنیاییم))</span></div> text/html 2016-11-13T18:18:14+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست بیرحمی انسانها نسبت به یک دیگر....2 http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3346 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/86538985207577060670.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-11-12T19:33:59+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست در چشمانش باید رد آسمان، رد خدا باشد.... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3473 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">لذت دنیا؛ داشتن کسی است که <br><br>دوست داشتن را بلد است<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">به همین سادگی …!<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">این روزها گفتن دوستت دارم!<br><br>&nbsp;آنقد ساده است که می شود آنرا از هر رهگذری شنید!<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">اما فهمش یکی از سخت ترین کارهای دنیاست<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">سخت است اما زیبا !<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">زیباست برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی <br><br>تا بفهمی و بفهمانی …<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">هر دوره گردی “لیلی” نیست <br><br>و هر رهگذری “مجنون” نمی شود.<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">و تو شریک زندگی هر کس نخواهی شد!<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">تا بفهمی و بفهمانی…<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">اگر کسی آمد و هم نشینت شد<br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"><font color="#009900">در چشمانش باید رد آسمان؛ رد خدا باشد</font><br><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"></span><span style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;">و <font color="#3333FF">باید</font> برایش از <font color="#CC0000">“من”</font> گذشت تا به <font color="#009900">“ما”</font> رسید.</span><br style="font-size: 24.8076px; line-height: 34.0769px; text-align: right;"><br></font></div> text/html 2016-11-12T14:18:05+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست عیوب خودت رو ببین بانو نه عیوب دیگران .... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3472 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8274409768/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA.png" alt=""> text/html 2016-11-12T14:13:22+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست سیرتتان زیبا.... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3470 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8274409442/1478536072918507_thumb.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2016-11-10T07:34:22+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست حقیقتِ زندگی ... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3469 <span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">دختر خانمی زیبا خطاب به رئیس شرکت امریکائی&nbsp;</span><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86" title="مورگان" style="color: rgb(57, 57, 57); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-in; text-align: right;"><span class="post_tag" style="color: rgb(109, 0, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;"><span style="color: rgb(170, 170, 170); font-size: 15px; text-shadow: rgb(225, 225, 225) 1px 1px 0px; font-family: BYekan;">#</span>مورگان</span></a><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">&nbsp;نامه ای بدین مضمون نوشت: من 23 سال سن دارم جوان زیبا خوش اندام و دارای تحصیلات اکادمیک هستم... چگونه میتوانم با مردی ازدواج کنم که به اندازه شما درامد داشته باشد؟ جواب مدیر شرکت مورگان: از دید یک تاجر ازدواج با شما اشتباه است! انچه شما در سر دارید مبادله منصفانه زیبایی با پول است..زیبایی شما رفته رفته محو میشود اما پول من بعید است بر باد رود..در امد من بالاتر خواهد رفت اما چین و چروک پیری جایگزین زیبایی شما خواهد شد! من دارای یک سرمایه ی روبه رشد هستم اما شما یک سرمایه دار روبه زوال!پس ادم پولدار نادان نیست که با شما ازدواج کند! ما فقط با امثال شما قرار میگذاریم اما ازدواج هرگز! اما اگر شما علاوه بر جوانی و زیبایی کالاهای با ارزشی مثل</span><span style="line-height: 34.0768508911133px; text-align: right; font-size: 32.3034706115723px;"><font color="#aaaaaa" face="BYekan">&nbsp;</font></span><span class="post_tag" style="color: rgb(109, 0, 0); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-in; text-align: right; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;"><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA" title="انسانیت" style="color: rgb(57, 57, 57); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-in; text-align: right;">انسانیت</a>&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">پاکدامنی &nbsp;شعور &nbsp;اخلاق &nbsp;تعهد &nbsp;صداقت &nbsp;وفاداری &nbsp;حمایت و</span><span style="line-height: 34.0768508911133px; text-align: right; font-size: 32.3034706115723px;"><font color="#aaaaaa" face="BYekan">&nbsp;</font></span><a href="http://www.nicefun.org/hashtag/%D8%B9%D8%B4%D9%82" title="عشق" style="color: rgb(57, 57, 57); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-in; text-align: right;"><span class="post_tag" style="color: rgb(109, 0, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(109, 0, 0); line-height: 22px; padding-bottom: 2px;">عشق</span></a><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">&nbsp;داشته باشید که مثل سرمایه من روبه رشد باشد این معامله برای من نیز سوداور است و این کل </span><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><font color="#33cc00">حقیقت</font></span><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"> زندگی است.</span> text/html 2016-11-10T07:32:31+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست عصبانیت و خوشحالی بیش از حد... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3468 <span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">تحقیقات روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌ زده می‌شود، عقل و خِرد او «به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند .</span><br style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">(چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و یا محبت افراطی و ...).&nbsp;</span><br style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><br style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">یعنی اگر ما ۱۸۰ درجه IQ (ضریب هوشی) داشته باشیم و جزو نوابغ باشیم، وقتی هیجان‌زده شویم، ضریب هوشی‌ مان به ۶۰ می‌رسد (نُرمالِ ضریب هوشی، ۱۰۰ است)، یعنی مثل یک آدم عقب‌مانده تصمیم می‌گیریم.</span><br style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><br style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">بنابراین زمانیکه خیلی عصبانی هستین و یا خیلی خوشحالین تصمیم نگیرین،</span><br style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;">و سعی کنید به خودتون مسلط باشین تا رفتارهای غیرمعقول&nbsp;نکنید!</span> text/html 2016-11-09T21:13:07+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها .... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3466 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8274088868/54451_4117825_jazzaab_ir.jpg" alt=""> text/html 2016-10-29T18:00:05+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست صداقت .... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3451 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272694968/236x356_1477395207074768.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: 11px;"><br><font size="4">ممکن است که <font color="#009900">صداقت</font>&nbsp;</font></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><u>باعث نشود</u> تا شما بتوانید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">تعداد زیادی <font color="#33CC00">دوست</font> پیدا کنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اما مطمئنا باعث می شود که:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font color="#CC0000">دوستان شایسته ای</font> پیدا کنید.</font><br><br></font></div> </div> text/html 2016-10-28T14:11:46+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست به پاس عشق .... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3462 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><font color="#993399"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><font color="#993399"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><font color="#993399">به پاس عشق ز بد عهدی ات گذشتم و دانم&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><font color="#993399"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24.807638168335px; line-height: 34.0768508911133px; text-align: right;"><font color="#993399">هنوز ذوق گذشت و صفای عشق ندانی!</font></span></div> text/html 2016-10-27T18:36:09+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست دنیایتان پر نشاط .... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3461 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272455018/426007140_15384.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="511" height="635" hspace="0"></div> text/html 2016-10-21T10:44:33+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست اللهم عجل لولیک الفرج .... دیدمان را وسیع کنیم!... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3460 <img src="http://s8.picofile.com/file/8271679534/images_22.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8271679718/images_2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="373" height="228" hspace="0"></div> text/html 2016-10-21T10:25:57+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست جمعه و انتظار ..... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3459 <img src="http://s8.picofile.com/file/8271678084/qrEtj.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="499" height="289" hspace="0"> text/html 2016-10-21T10:21:24+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست خلاف شرع .... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3458 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8271677384/1475862544318306_thumb.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-10-20T08:36:20+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست دنیای من..... بین الحرمین.... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3457 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8271545884/1476268090230225_thumb.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2016-10-20T08:32:23+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست مطالعه کردن آسیب جدی به حماقت می زند!!!!! http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3456 <img src="http://s9.picofile.com/file/8271545400/426214462_136136.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="499" height="554" hspace="0"> text/html 2016-10-18T10:11:52+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست رویاهایت اگر باورشون داشته باشی به اجابت نزدیک ترند... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3455 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8271311042/5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="517" height="323" hspace="0"></div> text/html 2016-10-18T09:58:47+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست :) http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3454 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8271309234/421207309_6361.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="528" height="313" hspace="0"></div> <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8271309276/816234079_151986.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="526" height="312" hspace="0"></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8271309250/421909626_1901.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="528" height="313" hspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8271309284/421339512_6898.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="528" height="313" hspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8271309300/814710298_164407.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="531" height="315" hspace="0"></div><div align="center"><br></div> text/html 2016-10-12T10:41:47+01:00 shokohezendegi.mihanblog.com بیکرانه ی وجود....دوست سلام الله علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ... http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3450 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7992475371/_babol2011_blogfa_com_10.gif" alt="" style="font-size: 11px;"></div>