حرف دل را به تو خواهم گفت‏! به تو که جنست از خداست؛کافیست مرا باور کنی... انسانها به میزان هویتشان عاشق میشوند هرچه میزان هویتشان عمیق تر، در عشقشان وفادارتر و به میزان کمبودهایشان آزارت می دهند!!! و به اندازه درکشان می فهمند!!! و به اندازه ی شعورشان به باورها و حرف هایشان عمل می کنند... ****************************** زندگی جاریست.... نقطه های مشترک را میشود ممتد کنیم..................ـــــــــــــــــــــــــــــــ ________________________ هر کسی از ظنُ خود شد یار من از درون من نجست اسرار من ... __________________________ من اگر عاشقانه مینویسم. فقط مینویسم تا عشق، یاد قلبم بماند. ...در این ژرفای دل کندن ها... ...عادت ها و هوس ها... ...من فقط تمرین " آدم بودن " میکنم!... ________________________________ یا صاحب الزمان کجاروم من از این در، که خانه ام اینجاست کبوتر توام و آشیانه ام اینجاست اگر چه بال و پرم شکسته! اما شکر نشسته ام به سرایت که لانه ام اینجاست دلم گرفته بهانه، برای دیدن تـــــــو نمیروم من از اینجا بهانه ام اینجاست *اللهم عجل لولیک الفرج* tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com 2018-10-22T18:23:31+01:00 mihanblog.com دست من و نبود تو ....3 2017-05-09T08:04:43+01:00 2017-05-09T08:04:43+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3486 بیکرانه ی وجود....دوست  ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشمچند وقت است که هر شب به تو می اندیشمبه تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دوربه همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلوربه همان سایه ، همان وهم ، همان تصویریکه سراغش ز غزلهای خودم می گیریبه همان زل زدن از فاصله دور به همیعنی آن شیوه فهماندن منظور به همبه تبسم ، به تکلم ، به دلارایی توبه خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی توبه نفس های تو در سایه سنگین سکوتبه سخنهای تو با لهجه شیرین سکوتشبحی چند شب است آفت جانم شده استاول اسم کسی ورد زبانم شده استدر من انگار کسی در پی انکار

 ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم

به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور
به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلور

به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری
که سراغش ز غزلهای خودم می گیری

به همان زل زدن از فاصله دور به هم
یعنی آن شیوه فهماندن منظور به هم

به تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو
به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی تو

به نفس های تو در سایه سنگین سکوت
به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت

شبحی چند شب است آفت جانم شده است
اول اسم کسی ورد زبانم شده است

در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من است 

یک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش
می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اش

آه ای خواب گران سنگ سبکبار شده
بر سر روح من افتاده و آوار شده

در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من است 

یک نفر سبز ، چنان سبز که از سرسبزیش
می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویش 

رعشه ای چند شب است آفت جانم شده است
اول اسم کسی ورد زبانم شده است 

آی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست
راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟

اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست
پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟

حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش
عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوش 

آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود
آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود

اینک از پشت دل آینه پیدا شده است
و تماشاگه این خیل تماشا شده است

آن الفبای دبستانی دلخواه تویی
عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی

                                      _ بهروز یاسمی _

]]>
تولدت مبارک زیباترینم.... 2017-02-17T09:12:02+01:00 2017-02-17T09:12:02+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3415 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> دنیای من..... 2017-01-15T18:20:38+01:00 2017-01-15T18:20:38+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3485 بیکرانه ی وجود....دوست «شعری بسیار زیبا و پر معنا با تمام حروف الفبا برای خدا»(ا) الا یا ایها الاول به نامت ابتدا کردم(ب) برای عاشقی کردن به نامت اقتدا کردم(پ) پشیمانم پریشانم که بر خالق جفا کردم(ت) توکل بر شما کردم بسویت التجا کردم(ث) ثنا کردم دعا کردم صفا کردم(ج) جوانی را خطا کردم زمهرت امتناع کردم(چ) چرایش را نمیدانم ببخشا که خطا کردم(ح) حصارم شد گناهانی که آنجا در خفا کردم(خ) خداوندا تو میدانی سر غفلت چه هاکردم(د) دلم پر مهر تو اما چه بی پروا گناه کردم(ذ) ذلالم داده ای اکنون که بر تو اقتدا کردم(ر) رهت گم کرده بودم «شعری بسیار زیبا و پر معنا با تمام حروف الفبا برای خدا»

(ا) الا یا ایها الاول به نامت ابتدا کردم
(ب) برای عاشقی کردن به نامت اقتدا کردم
(پ) پشیمانم پریشانم که بر خالق جفا کردم
(ت) توکل بر شما کردم بسویت التجا کردم
(ث) ثنا کردم دعا کردم صفا کردم
(ج) جوانی را خطا کردم زمهرت امتناع کردم
(چ) چرایش را نمیدانم ببخشا که خطا کردم
(ح) حصارم شد گناهانی که آنجا در خفا کردم
(خ) خداوندا تو میدانی سر غفلت چه هاکردم
(د) دلم پر مهر تو اما چه بی پروا گناه کردم
(ذ) ذلالم داده ای اکنون که بر تو اقتدا کردم

(ر) رهت گم کرده بودم من که گفتم اشتباه کردم
(ز) زبانم قاصر از مدح و کمی با حق صفاکردم
(س) سرم شوریده میخواهی سرم از تن جدا کردم
(ش) شدی شافی برای دل تقاضای شفا کردم
(ص) صدا کردی که ادعونی خدایا من صدا کردم
(ض) ضعیف و ناتوانم من به در گاهت ندا کردم
(ط) طلسم از دل شکستم من که جادو بی بها کرد

(ظ) ظلمت نفس اماره که شکوه بر صبا کردم
(ع) علیمی عالمی بر من ببخشا که خطا کردم
(غ) غمی غمگین به دل دارم که نجوا با خدا کردم
(ف) فقیرم بر سر کویت غنی را من صدا کردم
(ق) قلم را من به قرآن کریمت مقتدا کردم
(ک) کتابت ساقی دلها قرائت والضحی کردم
(گ) گرم از درگهت رانی نمی رنجم خطا کردم
(ل) لبم خاموش و دل را با تکاثر آشنا کردم
(م) مرا سوی خود آوردی از این رو من صفا کردم
(ن) نرانی از درگهت یا رب که الله راصدا کردم
(و) ولی را من تو می دانم تورا هم مقتدا کردم
(ه) همین شعرم به درگاهت قبول افتد دلم را مبتلا کردم
(ی) یکی عبد گنهکارم اگرعفوم کنی یارب غزل را انتها کردم

]]>
تو بگو چه گویم اے جان کھ تو را خبر نباشد ؟؟؟؟ ... 2017-01-06T21:06:11+01:00 2017-01-06T21:06:11+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3483 بیکرانه ی وجود....دوست السلام علیك یا اباصالح المهدی(عج)✅به كجا نظر نمایم كه ز تو اثر نباشد✅به كجا قدم گذارم كه تو را گذر نباشد✅به كدام شب نشینم به امید صبح دیدار✅كه زخون و اشكِ حسرت دل و دیده تر نباشد✅چو بخواهمت بسازم خبر از غمِ نهانی✅تو بگو چه گویم ای جان، كه تو را خبر نباشد✅به پناهت ار نمایم سفری به بحرِ خلقت✅صدفی نبینم آنجا كه در او گهر نباشد✅من بی هنر چه خوانم زتو خط و نقش و خالی✅كه تو را طریقِ عرضه مگر از هنر نباشد✅به حفاظ عشق یارا دل و دیده ام بپوشان✅كه به تیغ و تیرِ دشمن به از این سپر نباشداللهم عجل لولیك الفر السلام علیك یا اباصالح المهدی(عج)

✅به كجا نظر نمایم كه ز تو اثر نباشد
✅به كجا قدم گذارم كه تو را گذر نباشد

✅به كدام شب نشینم به امید صبح دیدار
✅كه زخون و اشكِ حسرت دل و دیده تر نباشد

✅چو بخواهمت بسازم خبر از غمِ نهانی
✅تو بگو چه گویم ای جان، كه تو را خبر نباشد

✅به پناهت ار نمایم سفری به بحرِ خلقت
✅صدفی نبینم آنجا كه در او گهر نباشد

✅من بی هنر چه خوانم زتو خط و نقش و خالی
✅كه تو را طریقِ عرضه مگر از هنر نباشد

✅به حفاظ عشق یارا دل و دیده ام بپوشان
✅كه به تیغ و تیرِ دشمن به از این سپر نباشد

اللهم عجل لولیك الفرج
]]>
One day 2017-01-01T23:02:46+01:00 2017-01-01T23:02:46+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3481 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> همهمه ی آرام ... 2017-01-01T22:46:27+01:00 2017-01-01T22:46:27+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3479 بیکرانه ی وجود....دوست در زندگی گاه به هر چه میرسیبا وجود اینکه خلا های زندگی را پر کرده ای یک خلا بزرگ تمام قلب و روحت را می آزارد. به نظرتان آن چیست؟که هر جا میروی و هر عملی انجام می دهیهنوز هم همهمه ای آرام تو را می خواند ؟
در زندگی گاه به هر چه میرسی
با وجود اینکه خلا های زندگی را پر کرده ای

 یک خلا بزرگ تمام قلب و روحت را 
می آزارد. به نظرتان آن چیست؟
که هر جا میروی و هر عملی انجام می دهی

هنوز هم همهمه ای آرام تو را می خواند ؟
]]>
موفقیت فقط یک راه نیست یک اندیشه و ساختن راه است! 2016-12-04T19:00:28+01:00 2016-12-04T19:00:28+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3478 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> راه رو گر صد هنر دارد ولی توکل بایدش.... 2016-12-04T18:58:16+01:00 2016-12-04T18:58:16+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3477 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> ۲۸ صفر ۱۴۳۸ 2016-11-28T03:22:36+01:00 2016-11-28T03:22:36+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3476 بیکرانه ی وجود....دوست رحلت جانسوز پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آلهو شهادت امام حسن علیهم السلام تسلیت و تعزیت خدمت روح افزای جان و روح صاحب الزمان و العصر عرضه می داریم.آجرک الله یا صاحبنا  
و شهادت امام حسن علیهم السلام 

تسلیت و تعزیت خدمت روح افزای جان و روح 

صاحب الزمان و العصر عرضه می داریم.

آجرک الله یا صاحبنا 

 


]]>
فکر کردن .... غزلی شور انگیز.... 2016-11-27T16:56:52+01:00 2016-11-27T16:56:52+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3475 بیکرانه ی وجود....دوست فکر کردن به تو یعنی:غزلی شورانگیز!که همین شوق مرا خوب ترینمکافیست. فکر کردن به تو یعنی:

غزلی شورانگیز!

که همین شوق مرا خوب ترینم

کافیست.
]]>
اربعین حسینی تسلیت و تعزیت ..... 2016-11-19T17:49:28+01:00 2016-11-19T17:49:28+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3474 بیکرانه ی وجود....دوست لبخندِ خدا بسته به لبخندِ حسیـــــــــن استپس باش پی آنچه خوشایندِ حسیــــــــــــــن استتعریف من از عشق همان بود که گفتــــــــــــمدربندِ کسی باش که دربندِ حسیـــــــــــــــــــن استفرا رسیدن اربعینــــــــــ حسینی تسلیت و تعزیت باد.
لبخندِ خدا بسته به لبخندِ  است


پس باش پی آنچه خوشایندِ  استتعریف من از عشق همان بود که گفتــــــــــــم


دربندِ کسی باش که دربندِ  است


فرا رسیدن   تسلیت و تعزیت باد.
]]>
قسمتی از وصیت نامه شهید عباس دانشگر.... 2016-11-13T18:35:02+01:00 2016-11-13T18:35:02+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3347 بیکرانه ی وجود....دوست راستی! درد هایمان کو؟! چرا من بیخیال شده ام؟! نکند خوابم؟! نکند بی هوشم؟! مثل آب خوردن چندین هزار مسلمان را کشتند! و ما فقط مخابره کردیم!!! قلب چند نفرمان به درد آمد؟ چند شب خواب از چِشمانمان گریخت؟ ((آیا مَستِ زِندگی نیستیم؟!)) خدایا تو هوشیارمان کن تو بیدارمان کن صدای العطش میشِنَوم صدای حرم می آید ((گوش عالم کَر اَست)) خیام میسوزد اما دِلِمان آتش نمیگیرد مرتضی بالاتر از این چرا درمانی برایش پیدا نمیکنیم؟! ((روحمان از بین رفته و سر گرم بازیچه دنیاییم))

راستی! درد هایمان کو؟!
چرا من بیخیال شده ام؟!
نکند خوابم؟!
نکند بی هوشم؟!
مثل آب خوردن چندین هزار مسلمان را کشتند!
و ما فقط مخابره کردیم!!!
قلب چند نفرمان به درد آمد؟
چند شب خواب از چِشمانمان گریخت؟
((آیا مَستِ زِندگی نیستیم؟!))

خدایا تو هوشیارمان کن
تو بیدارمان کن
صدای العطش میشِنَوم
صدای حرم می آید
((گوش عالم کَر اَست))
خیام میسوزد اما دِلِمان آتش نمیگیرد
مرتضی بالاتر از این
چرا درمانی برایش پیدا نمیکنیم؟!
((روحمان از بین رفته و سر گرم بازیچه دنیاییم)) ]]>
بیرحمی انسانها نسبت به یک دیگر....2 2016-11-13T18:18:14+01:00 2016-11-13T18:18:14+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3346 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> در چشمانش باید رد آسمان، رد خدا باشد.... 2016-11-12T19:33:59+01:00 2016-11-12T19:33:59+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3473 بیکرانه ی وجود....دوست لذت دنیا؛ داشتن کسی است که دوست داشتن را بلد استبه همین سادگی …!این روزها گفتن دوستت دارم! آنقد ساده است که می شود آنرا از هر رهگذری شنید!اما فهمش یکی از سخت ترین کارهای دنیاستسخت است اما زیبا !زیباست برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی تا بفهمی و بفهمانی …هر دوره گردی “لیلی” نیست و هر رهگذری “مجنون” نمی شود.و تو شریک زندگی هر کس نخواهی شد!تا بفهمی و بفهمانی…اگر کسی آمد و هم نشینت شددر چشمانش باید رد آسمان؛ رد خدا باشدو باید برایش از “من” گذشت تا به “ما” رسید.
لذت دنیا؛ داشتن کسی است که

دوست داشتن را بلد است

به همین سادگی …!

این روزها گفتن دوستت دارم!

 آنقد ساده است که می شود آنرا از هر رهگذری شنید!

اما فهمش یکی از سخت ترین کارهای دنیاست

سخت است اما زیبا !

زیباست برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی

تا بفهمی و بفهمانی …

هر دوره گردی “لیلی” نیست

و هر رهگذری “مجنون” نمی شود.

و تو شریک زندگی هر کس نخواهی شد!

تا بفهمی و بفهمانی…

اگر کسی آمد و هم نشینت شد

در چشمانش باید رد آسمان؛ رد خدا باشد

و باید برایش از “من” گذشت تا به “ما” رسید.

]]>
عیوب خودت رو ببین بانو نه عیوب دیگران .... 2016-11-12T14:18:05+01:00 2016-11-12T14:18:05+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3472 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> سیرتتان زیبا.... 2016-11-12T14:13:22+01:00 2016-11-12T14:13:22+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3470 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> حقیقتِ زندگی ... 2016-11-10T07:34:22+01:00 2016-11-10T07:34:22+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3469 بیکرانه ی وجود....دوست دختر خانمی زیبا خطاب به رئیس شرکت امریکائی #مورگان نامه ای بدین مضمون نوشت: من 23 سال سن دارم جوان زیبا خوش اندام و دارای تحصیلات اکادمیک هستم... چگونه میتوانم با مردی ازدواج کنم که به اندازه شما درامد داشته باشد؟ جواب مدیر شرکت مورگان: از دید یک تاجر ازدواج با شما اشتباه است! انچه شما در سر دارید مبادله منصفانه زیبایی با پول است..زیبایی شما رفته رفته محو میشود اما پول من بعید است بر باد رود..در امد من بالاتر خواهد رفت اما چین و چروک پیری جایگزین زیبایی شما خواهد شد! من دارای یک سرمایه دختر خانمی زیبا خطاب به رئیس شرکت امریکائی  نامه ای بدین مضمون نوشت: من 23 سال سن دارم جوان زیبا خوش اندام و دارای تحصیلات اکادمیک هستم... چگونه میتوانم با مردی ازدواج کنم که به اندازه شما درامد داشته باشد؟ جواب مدیر شرکت مورگان: از دید یک تاجر ازدواج با شما اشتباه است! انچه شما در سر دارید مبادله منصفانه زیبایی با پول است..زیبایی شما رفته رفته محو میشود اما پول من بعید است بر باد رود..در امد من بالاتر خواهد رفت اما چین و چروک پیری جایگزین زیبایی شما خواهد شد! من دارای یک سرمایه ی روبه رشد هستم اما شما یک سرمایه دار روبه زوال!پس ادم پولدار نادان نیست که با شما ازدواج کند! ما فقط با امثال شما قرار میگذاریم اما ازدواج هرگز! اما اگر شما علاوه بر جوانی و زیبایی کالاهای با ارزشی مثل پاکدامنی  شعور  اخلاق  تعهد  صداقت  وفاداری  حمایت و  داشته باشید که مثل سرمایه من روبه رشد باشد این معامله برای من نیز سوداور است و این کل حقیقت زندگی است. ]]> عصبانیت و خوشحالی بیش از حد... 2016-11-10T07:32:31+01:00 2016-11-10T07:32:31+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3468 بیکرانه ی وجود....دوست تحقیقات روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌ زده می‌شود، عقل و خِرد او «به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند .(چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و یا محبت افراطی و ...). یعنی اگر ما ۱۸۰ درجه IQ (ضریب هوشی) داشته باشیم و جزو نوابغ باشیم، وقتی هیجان‌زده شویم، ضریب هوشی‌ مان به ۶۰ می‌رسد (نُرمالِ ضریب هوشی، ۱۰۰ است)، یعنی مثل یک آدم عقب‌مانده تصمیم می‌گیریم.بنابراین زمانیکه خیلی عصبانی هستین و یا خیلی خوشحالین تصمیم نگیرین،و سعی کنید به خودتون مسلط باشین تا رفتارهای غیرمعق تحقیقات روان‌شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان‌ زده می‌شود، عقل و خِرد او «به یک‌ سوم، افت پیدا می‌کند .
(چه مثبت و چه منفی، چه عاشق و چه عصبانی، پر از خشم و نفرت و یا محبت افراطی و ...). 

یعنی اگر ما ۱۸۰ درجه IQ (ضریب هوشی) داشته باشیم و جزو نوابغ باشیم، وقتی هیجان‌زده شویم، ضریب هوشی‌ مان به ۶۰ می‌رسد (نُرمالِ ضریب هوشی، ۱۰۰ است)، یعنی مثل یک آدم عقب‌مانده تصمیم می‌گیریم.

بنابراین زمانیکه خیلی عصبانی هستین و یا خیلی خوشحالین تصمیم نگیرین،
و سعی کنید به خودتون مسلط باشین تا رفتارهای غیرمعقول نکنید! ]]>
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها .... 2016-11-09T21:13:07+01:00 2016-11-09T21:13:07+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3466 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> صداقت .... 2016-10-29T18:00:05+01:00 2016-10-29T18:00:05+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3451 بیکرانه ی وجود....دوست ممکن است که صداقت باعث نشود تا شما بتوانید تعداد زیادی دوست پیدا کنیداما مطمئنا باعث می شود که:دوستان شایسته ای پیدا کنید.ممکن است که صداقت 


باعث نشود تا شما بتوانید 


تعداد زیادی دوست پیدا کنید


اما مطمئنا باعث می شود که:


دوستان شایسته ای پیدا کنید.

]]>
به پاس عشق .... 2016-10-28T14:11:46+01:00 2016-10-28T14:11:46+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3462 بیکرانه ی وجود....دوست به پاس عشق ز بد عهدی ات گذشتم و دانم هنوز ذوق گذشت و صفای عشق ندانی!

به پاس عشق ز بد عهدی ات گذشتم و دانم 

هنوز ذوق گذشت و صفای عشق ندانی!
]]>
دنیایتان پر نشاط .... 2016-10-27T18:36:09+01:00 2016-10-27T18:36:09+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3461 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> اللهم عجل لولیک الفرج .... دیدمان را وسیع کنیم!... 2016-10-21T10:44:33+01:00 2016-10-21T10:44:33+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3460 بیکرانه ی وجود....دوست


]]>
جمعه و انتظار ..... 2016-10-21T10:25:57+01:00 2016-10-21T10:25:57+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3459 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> خلاف شرع .... 2016-10-21T10:21:24+01:00 2016-10-21T10:21:24+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3458 بیکرانه ی وجود....دوست

]]>
دنیای من..... بین الحرمین.... 2016-10-20T08:36:20+01:00 2016-10-20T08:36:20+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3457 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> مطالعه کردن آسیب جدی به حماقت می زند!!!!! 2016-10-20T08:32:23+01:00 2016-10-20T08:32:23+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3456 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> رویاهایت اگر باورشون داشته باشی به اجابت نزدیک ترند... 2016-10-18T10:11:52+01:00 2016-10-18T10:11:52+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3455 بیکرانه ی وجود....دوست ]]> :) 2016-10-18T09:58:47+01:00 2016-10-18T09:58:47+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3454 بیکرانه ی وجود....دوست


]]>
سلام الله علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ... 2016-10-12T10:41:47+01:00 2016-10-12T10:41:47+01:00 tag:http://shokohezendegi.mihanblog.com/post/3450 بیکرانه ی وجود....دوست ]]>